بررسي خواص چسب‌هاي ساختاري بر پايه آلياژ لاستيك نيتريل و رزين فنوليك، نخستين همايش دانشجويان مهندسي شيمي


تاریخ: 73

مکان ارائه : -

ارائه کننده : زاهد احمدی