عضویت ها و مجوزها
> پروانه واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
> رتبه ارایه خدمات مشاوره مديريت توليد از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري كشور
> رتبه ارایه خدمات مشاوره اعتباری، سرمایه‌گذاری و تهیه مطالعات و طرح‌های امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و مالی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری کشور؛
> عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری کشور؛
> عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران؛

<< بعدی قبلی >>