خدمات پيش مهندسي و نظارت بر اجراي طرح‌های صنعتي

Tik انجام خدمات پيش مهندسي و تهيه گزارش‌هاي توجيهي طرح‌های صنعتي- توليدي؛
Tik بررسي اقتصادي، مالي و فني طرح‌ها؛
Tik بازارسنجي، مطالعه و ارزيابي دامنه فروش؛
Tik مشارکت در انتخاب، خريد و نصب ماشين‌آلات واحدهاي صنعتي- توليدي از سازندگان داخلي و خارجي.

مهندسي سيستم و مديريت كيفيت

Tik انجام خدمات مشاوره و آموزش در زمينه طراحي، پياده‌سازي و مميزي استاندارد ISO 9000 ، ISO/TS 16949، ISO 17025، ISO 13485 ، CE marking، HACCP، ISO 22000، OHSAS 18000 و...؛
Tik طراحي و پياده‌‌سازي سيستم‌هايFMEA ,ERP ,Lean Manufacturing ،APQP ،MSA ، QFD، SPC، 5S و... ؛
Tik طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي كنترل كيفي و مديريت كيفيت؛
Tik طراحي Layout و چيدمان فرآيندهاي توليدي و فرآيندهاي اداري؛
Tik تكنيك‌ها و سيستم‌هاي مهندسي كيفيت از جمله کنترل کيفيت آماري (SPC)، تجزيه و تحليل عوامل خطا و آثار آن‌ها (FMEA)، تجزيه و تحليل درخت خطا(FTA) ، شش سيگما (6 Sigma)، هزينه‌هاي کيفيت (COQ)، تجزيه تحليل سيستم اندازه‌گيري (MSA)، طرح‌ريزي پيشرفته کيفيت محصول (APQP)، گسترش عملکرد کيفيت (QFD)، الگوبرداري (Benchmarking)، نمونه‌گيري در کنترل کيفيت (Sampling)، کاليبراسيون و نظام آراستگي (5S)؛
Tik اصول و مباني مدل تعالي سازماني EFQM و مديريت کيفيت جامع (TQM).

خدمات مديريت طرح

Tik اجرا و نظارت بر كليه امور پيمان رسيدگي پروژه‌ها؛
Tik نظارت بر اجراي طرح‌ها در فاز طراحي و اجرا؛
Tik مديريت اجرا و كنترل‌هاي مهندسي؛
Tik اجرای خدمات كنترل پروژه.

آموزش

Tik مهارت‌هاي كسب و كار و كارآفريني؛
Tik اصول و مفاهيم سيستم‌ اطلاعات مديريت (MIS)،‌ مديريت زنجيره تأمين کنندگان (SCM)، مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، اندازه‌گيري رضايت مشتري (CSM) و‌ برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP)؛
Tik مهندسي مجدد (Reengineering)، مديریت فرآيندهاي کسب و کار (BPM)، سيستم مديريت گردش کار (WFMS)؛
Tik اصول و مباني طراحي واحدهاي صنعتي – توليدي؛
Tik نظام پيشنهادات (Suggestion System)؛
Tik مديريت منابع انساني (Human Resource Planning)؛
Tik اصول و مباني کار گروهي (Team Working)؛
Tik فنون و روش‌هاي آماري؛
Tik مهندسي ارزش (Value Engineering)؛
Tik اصول و مفاهيم مديريت و كنترل پروژه inceptos himenaeos.

استاندارد و كنترل كيفيت

Tik مدیریت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی؛
Tik آزمون‌های دوره‌ای اوزان و مقیاس؛
Tik تدوین استانداردهای ملی و کارخانه‌ای؛
Tik نمونه‌‌برداری و بازرسی از محصولات تولیدی و صادراتی.