عنوان پروژهسال انجامکارفرما
طرح تهيه مطالعات پيش امكان‌سنجي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان91سازمان امور اقتصادي و دارايي
طرح پياده‌سازي و استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 , 22000 واحد صنعتي پاكنوش قروه91شركت شهرك‌هاي صنعتي كردستان
طرح بررسي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كارخانجات توليد بلوك پلي استايرن91شركت شهرك‌هاي صنعتي كردستان
طرح طاها (بازرسي از مراكز عرضه، توزيع، تمركز و فروش) (2 قرارداد)90-89مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
طرح آموزش مهارت‌هاي كسب و كار و كارآفريني بر اساس استاندارد بومي شده SIYB (2 قرارداد)89-88مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
123