نقش معماري سازماني در استقرار موفق پروژه‌هاي مديريت ارتباط با مشتري»،‌ نخستين كنفرانس ملي مشتري‌‌گرايي، ساري


تاریخ: 89

مکان ارائه :

ارائه کننده : فرزانه نادری