شماره: 9116-1

پلاستیک‌ها- لوله و اتصالات پلی‌اتیلن دو جداره با دیوار ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع‌اوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک – الزامات عمومی و مشخصات عملکردی


English Title : Plastics- Pipes and fittings for non- Pressure underground drainage and sewerage- Structured wall piping systems of polyethylene (PE)- Part 1 : General requirements and performance characteristics