شماره: 11441

شیلنگ‌های لاستیکی و ملحقات آن‌ها برای کاربردهای حفاری چرخشی و ارتعاشی – ویژگی‌ها


English Title : Rubber hoses and hose assemblies for rotary drilling and vibration applications - Specification