شماره: 11442

شیلنگ‌های لاستیکی برای ماسه پاشی و شن‌پاشی – ویژگی‌ها


English Title : Rubber hoses for sand and grit blasting - Specification