شماره: 11547

بسته بندی- ظروف پلی‌استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی – ویژگی‌ها


English Title : Packaging- polystyrene containers of produced by thermoforming for food packaging- Specifications