شماره: 9116-2

پلاستیک‌ها- لوله و اتصالات پلی‌اتیلن دو جداره با دیوار ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع‌اوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف


English Title : Plastics- Pipes and fittings for non-Pressure underground drainage and sewerage- Structured wall piping systems of polyethylene (PE)- Part 2 : Pipes and fittings with smooth internal and external surface , Type A- Specifications