پيش‌بيني تقاضاي قطعات يدكي با استفاده شبكه مصنوعي، كنفرانس بين‌المللي مديريت


تاریخ: 86

مکان ارائه : تهران

ارائه کننده : بهمن رستمی تبار