شماره: 10102

شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی – ارزیابی مقاومت در برابر ازن تحت شرایط استاتیک


English Title : Rubber and plastics hoses – Assessment of ozone resistance under static conditions