شماره: 10237-2

پلاستیک‌ها- تعیین خاکستر – پلی الکیلن ترفتالات


English Title : Plastics - Determination of ash – Part 2: Poly(alkylene terephthalate) materials