شماره: 11233-1

پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله‌کشی پلی‌اتیلنی مورد استفاده در شبکه‌های توزیع سوخت‌های گازی- اصول کلی


English Title : Plastics - Piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) Part 1 : General