شماره: 11443

شیلنگ‌های لاستیکی و ملحقات آن‌ برای گاز مایع در فاز مایع و گازی – ویژگی‌ها


English Title : Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas (LPG) in the liquid or gaseous phase and natural gas up - Specifications