شماره: 11610

بسته بندی ـ بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات ( پی ای تی) برای بسته بندی فراورده‌های غذایی


English Title : Packaging- Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles for food packaging - Specifications and Test Methods