عوامل کلیدی کسب موفقیت در شرکت پویا راهکار كيان عبارتند از:

Tik تجزیه و تحلیل کسب و کار مشتریان و درک کامل نیازها و انتظارات حال و آتی آنان؛

Tik ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتری؛

Tik بالا بردن سطح کیفی و کمی بازرسی و نمونه‌‌برداری از واحدهای تولیدی و سطح بازار؛

Tik یادگیری مداوم دانش و فناوری روز جهان در حوزه فعالیت شرکت؛

Tik شناسایی صنایع، بنگاه‌ها و سازمان‌هایی که نیازمند محصولات شرکت هستند؛

Tik بازاریابی قوی، شناساندن نام تجاری خود در بازار و برقراری ارتباط مستمر با مشتریان بالقوه و بالفعل؛

Tik ارایه خدمات جانبی و مکمل خدمات اصلی بر اساس نیاز مشتری.

در شرکت كيان همواره ارزش‌های زير حاکم خواهد بود:

Tik کار تیمی

Tik مشتری محوری

Tik اخلاق محوری

Tik دانایی محور

Tik یادگیری مستمر