شركت مهندسين مشاور پويا راهكار كيان فعاليت‌ خود را از سال 1381 در زمينه‌های مشاوره‌هاي سرمايه‌گذاري، سيستم‌هاي مديريت كيفيت و خدمات مديريتي آغاز نموده است. پويا راهكار كيان با تلفيق دانش و تجربه نيروهاي مجرب با انرژي و توان نيروهاي جوان، همواره وظيفه اصلي خود را شناخت و درك خواسته‌هاي مشتريان و تلاش در جهت برآورده نمودن آن‌ها مي‌داند. در اين راستا فعاليت‌هاي شركت در گروه‌هاي تخصصي جهت ارتقاء بهره‌وري و افزايش كيفيت، كميت و در نتيجه افزايش قدرت رقابت پذيري سازمان‌هاي توليدي و خدماتي ساماندهي شده است.